Hvad er Keramik?

Jeg bliver ind imellem spurgt: Hvad er forskellen på porcelæn og keramik?

Det enkle svar er, at der ikke er nogen forskel.
Keramik er faktisk en fællesbetegnelse for porcelæn, fajance, lertøj, stentøj, raku og teknisk keramik.

Som Wikipedia oplyser:
Keramik er en fællesbetegnelse for produkter af brændt ler.
Leret kan efter tørring brændes i et åbent bål, en grube eller en ovn. Ved temperaturer mellem 300 og 400 grader fordamper vandet mellem lerkrystallerne. Når det udsættes for temperaturer over 500 grader nedbrydes lerkrystallerne og krystalvandet forsvinder. De nye keramiske krystaller kan ikke optage vand i sin krystalstruktur og har mistet sine plastiske egenskaper. Ved temperaturer op til 900-1000 °C er det keramiske materiale stadig porøst.
Dermed er det kun delvist vandtæt og det er ikke frostsikkert.
Ved temperaturer over ca. 900-1000 °C sker der en sintring af leret, hvorved de enkelte partikler begynder at smelte sammen og porøsiteten i det keramiske materiale forsvinder. Keramikken bliver vandtæt og kan tåle frost, fordi der ikke trænger vand ind i materialet. Med temperaturer over 1000 °C forandres keramikkrystallernes struktur, og sammensmeltningen af krystallerne bliver mere og mere omfattende. Sintringsintervallet afsluttes ved den temperatur, hvor det keramiske materiale overgår til en amorf glasmasse.
For kvartært ler (fra den sidste istid) ligger grænsen mellem 1250 og 1350 °C, mens tertiært ler kan brændes til højere temperaturer. Kaolin, som er råmaterialet til porcelæn, kan brændes til 1800-1900 °C uden at blive til glas.Har du set:

Påskeudstilling i Ringe

Udstilling i Flensburg

Få mit nyhedsbrev