Drejeprocessen

Drejeprocessen er den mindste, men mest spektakulære del af keramikerens arbejde.